8i Vietnam

Keyvisual triển khai từ Logo 8i thể hiện cho tính dễ nhận diện thương hiệu, được phát triển thêm thành hoa văn nhận diện lấy điểm giao nhau làm trọng tâm cho Keyvisual, đây cũng là một cách triển khai mới lạ từ logo giúp hệ thống nhận diện nổi bật hơn và có tính mở rộng hơn sau này cho việc phát triển bao bì, quà tặng.

Client:
8i Vietnam
Date:
B a c k T o T o p B a c k T o T o p

BRANDING DESIGN STUDIO